OM OSS

Om Dorg & Remfeldt Rådgivning

Dorg & Remfeldt Rådgivning har i mange år bidratt til videreutvikling av det konfliktfaglige miljøet i Norge og utlandet. Vi jobber i vanskelige og fastlåste situasjoner på arbeidsplasser, i organisasjoner, i bedrifter, i kirker, i samfunnskonflikter, kort og godt på enhver sosial arena hvor situasjonen har blitt fastlåst og vanskelig. Vi har store og små, offentlige og private kunder, og jobber både i pågående konflikter samtidig som vi jobber forebyggende gjennom rådgivning, veiledning, kurs og utdanning. Vi har egne skreddersydde kurs i konflikthåndtering som gir studiepoeng, og vi foredrar og foreleser over konflikthåndtering og mange beslektede temaer på konferanser og seminarer i inn- og utland. Vi har bygget opp en konfliktfaglig kompetanse og team vi er stolte av, og som konkurrerer med det beste innenfor rådgivning, fasilitering og kursing i Norge og i utlandet.

Dorg & Remfeldt Rådgivning samarbeider med advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiik, LAG, Fagakademiet og MindUp.

Vi er idag engasjert over hele Norge, samtidig har vi engasjementer i India, Midtøsten og Irland.


Thomas Dorg

Partner og rådgiver

Thomas har lang og bred erfaring med bistand i krevende og konfliktfylte situasjoner i Norge og i utlandet. Han har en Mastergrad i konfliktløsning fra Universitetet i Bradford, og er høgskolelektor på Høyskolen for ledelse og teologi med ansvar for konflikt og meklingsstudiene. Han er konfliktombud i kirkelig sammenheng og underviser i konflikthåndtering og mekling på en rekke høgskoler og universiteter i Norge og i utlandet. Thomas har videreutdanning i tverrfaglig veiledning og er en erfaren veileder, både for ledere, ansatte og ansattegrupper. Se CV for mer informasjon.


Christer Berntzen

Assosiert Partner og rådgiver

Christer Berntzen er utdannet cand.polit (pedagogikk hovedfag) med fordypning i psykologi og organisasjonsteori, og har etterutdanning fra London og California innen Systemic Leadership. Han eier og leder selskapet LAG som tilbyr tjenester innen både offentlig og privat sektor. Christer blir benyttet i utviklingsprosesser innenfor leder- og teamutvikling, strategi, kommunikasjon og konflikthåndtering. Christer er høgskolelektor på Universitetet i Sør-Øst Norge hvor han har ansvar for etterutdanningsstudier i ledelse.


Hilde Sværen Hjulstad

Assosiert Partner og rådgiver

Hilde er partner, konsulent og veileder i MindUp. Hun har særlig erfaring fra teamutvikling og mellomlederutvikling, personalsamarbeid og integrativ veiledning, herunder karriereveiledning. Fra offentlig sektor har hun blant annet med seg erfaringer fra rekruttering og veiledning av tverrfaglige og tverretatlige team. Hilde er sertifisert i Bang & Midelfarts verktøy ”Effect” for effektive ledergrupper. Hun har undervist i veiledningsfag ved UiS og ved Oslo Metropolitan University.


Morten Skjørshammer

Assosiert Partner og rådgiver (PhD)

Morten har lang fartstid som leder, 1. amanuensis og konsulent. Han er utdannet psykolog, og har vært toppleder og akademiker i store deler av sitt yrkesliv, blant annet som sykehusdirektør på Diakonhjemmet Sykehus og rektor på Diakonhjemmets Sosialhøgskole. De senere årene har han hatt flere konsulentoppdrag bl.a. i helsesektoren knyttet til lederskap og konflikt. Se CV for mer informasjon.

Våre samarbeidspartnere


Simonsen Vogt Wiik
SVW er et av Norges største og ledende advokatfirmaer med ledende ekspertise og erfaring innen arbeidsrett og arbeidskonflikter. Vi samarbeider både i konkrete konflikter og i kurs og utdanningssammenheng.
Vår kontaktperson i SVW er senioradvokat Trond Erik Kvalsnes.


MindUp

MindUp er et beslektet selskap som består av konsulenter med lang og bred erfaring fra ledelse og organisasjonsutvikling. Den samlede kompetansen i selskapet representerer en verdifull tilvekst i forhold til Dorg & Remfeldt Rådgivnings framtidige satsningsområder.