OM OSS

Om Dorg & Remfeldt Rådgivning

Dorg & Remfeldt Rådgivning har i mange år bidratt til videreutvikling av det konfliktfaglige miljøet i Norge og utlandet. Vi jobber i vanskelige og fastlåste situasjoner på arbeidsplasser, i organisasjoner, i bedrifter, i menigheter, i samfunnskonflikter, kort og godt på enhver sosial arena hvor situasjonen har blitt fastlåst og vanskelig. Vi har store og små, offentlige og private kunder, og jobber både i pågående konflikter samtidig som vi jobber forebyggende gjennom rådgivning, veiledning, kurs og utdanning. Vi har egne skreddersydde kurs i konflikthåndtering som gir studiepoeng, og vi foredrar og foreleser over konflikthåndtering og mange beslektede temaer på konferanser og seminarer i inn- og utland. Vi har bygget opp en konfliktfaglig kompetanse og team vi er stolte av, og som konkurrerer med det beste innenfor rådgivning, fasilitering og kursing i Norge og i utlandet.

Dorg & Remfeldt Rådgivning samarbeider med advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiik.

Vi er idag engasjert over hele Norge, samtidig har vi engasjementer i India, Midtøsten og Irland.


Thomas Dorg

Partner og rådgiver

Thomas har lang og bred erfaring med konfliktarbeid på ulike samfunnsområder. Han har en Mastergrad i konfliktløsning fra Universitetet i Bradford, og er høgskolelektor på Diakonhjemmet Høgskole med ansvar for konflikthåndtering og meklingsstudiet. Han er konfliktombud i kirkelig sammenheng og underviser i konflikthåndtering på en rekke høgskoler og universiteter i Norge og i utlandet. Se CV for mer informasjon.


Vidar Remfeldt

Partner og rådgiver

Vidar har lang erfaring som leder i offentlig og privat sektor med ansvar for omfattende omstillingsprosesser. Han har utdanning i ledelse og pedagogikk, og erfaring fra internasjonale oppdrag for FN i Midtøsten. Han underviser i konflikthåndtering på Politihøgskolen og veileder studenter på meklingsstudiet på Diakonhjemmet Høgskole. Remfeldt har lang veileder- og meklingserfaring. Se CV for mer informasjon.


Morten Skjørshammer

Assosiert Partner og rådgiver (PhD)

Morten har lang fartstid som leder, 1. amanuensis og konsulent. Han er utdannet psykolog, men har vært toppleder og akademiker i store deler av sitt yrkesliv, blant annet som sykehusdirektør på Diakonhjemmet Sykehus og rektor på Diakonhjemmets Sosialhøgskole. De senere årene har han hatt flere konsulentoppdrag bl.a. i helsesektoren knyttet til lederskap og konflikt. Se CV for mer informasjon.

Våre samarbeidspartnere


Simonsen Vogt Wiik
SVW er et av Norges største og ledende advokatfirmaer med ledende ekspertise og erfaring innen arbeidsrett og arbeidskonflikter. Vi samarbeider både i konkrete konflikter og i kurs og utdanningssammenheng.
Vår kontaktperson i SVW er senioradvokat Trond Erik Kvalsnes.