Våre verdier

LYTTE , FORSTÅ og TILRETTELEGGE. Vi LYTTER til kundene våre for å FORSTÅ hvordan vi best kan TILRETTELEGGE for konstruktive endringsprosesser. Vi ønsker å gjøre kundene våre bedre i stand til å håndtere vanskelige eller fastlåste situasjoner. Vi ønsker å skape rom for DIALOG.
 • «Kursene innenfor konflikthåndtering, ledet av Thomas og Vidar, har vært en fantastisk opplevelse og berikelse. De har gitt meg og mine elever verdifulle verktøy i møte med ulike konflikter. Mine security studenter og jeg som faglærer står bedre rustet til å møte komplekse konflikter på ulike plan. Dorg & Remfeldt Rådgivning kan jeg anbefale for alle i sikkerhetsbransjen!»

  Torgrim Sørensen

  Leder for Security-linjen på Fredly Folkehøgskole
 • «Dorg & Remfeldt Rådgivning representerer en høy fagkompetanse i forhold til konfliktjobbing, ledelse-, og hensiktmessig strukturoppbygging ved denne type virksomhet, som kan være særdeles utfordrende i forhold til konfliktjobbing. Jeg anbefaler de på det varmeste»

  Arnfinn Heimstad

  Barnevernsjef i Lørenskog kommune
 • «Dorg & Remfeldt Rådgivning er dyktige på endringsrelatert miljøarbeid og relasjonsbasert konflikthåndtering. Instruktørverkstedet de holder er av høy kvalitet, spekket med konkrete verktøy og pedagogiske øvelser som kan direkte implementeres i skolehverdagen. Vi har satt i gang en pilot på vår skole hvor vi implementerer verkstedmetodikken og konflikthåndtering på ungdomstrinnet. Jeg anbefaler instruktørverkstedet på det varmeste.»

  Stein Erik Eriksen

  Avdelingsleder på Marienlyst skole, Drammen
 • «Kursene til Dorg & Remfeldt Rådgivning har høy kvalitet samtidig som de er svært faglig relevant for meg som politi. Jeg anbefaler kurset på det sterkeste!»

  Kari Benjaminsen

  Leder for forebyggende avdeling, Drammen politistasjon
 • «Kursene til Dorg & Remfeldt Rådgivning AS innenfor konflikthåndtering har bevisstgjort vår egen kommunikasjon med hverandre, samarbeidspartnere og klienter på en annerledes måte. Kursene krever en egenaktivitet som medfører et positivt eieforhold til metodikken, og som medfører en god variasjon mellom teori og praksis. Interessant å bli kjent med Giraff og Sjakal språket også. Metodikken har gitt en kompetanseheving innenfor miljøarbeid for ansatte i boligene for enslige mindreårige flyktninger, både for faglærte og ufaglærte. Kurset anbefales til andre barneverntjenester og boliger for enslige mindreårige flyktninger.»

  Anne-Beth Brekke Tvedt

  Barnevernleder i Fredrikstad kommune
 • «Vidar Remfeldt har lang og god erfaring med å arbeide med ledelse på ulike nivåer. Jeg har god erfaring med hans rådgivning, og har stor tro på at så vel erfaringen, som metodikken, kan benyttes for å styrke norske skoler i arbeidet for trygge og gode skolemiljøer.»

  Erik Bråthen

  Rektor ved Askim videregående skole
 • «Thomas Dorg is an Ambassador for the Edward M Kennedy Institute for Conflict Intervention at the National University of Ireland, Maynooth. Along with Baroness Nuala O’Loan, he was the keynote speaker at our first seminar in the seminar series Voices from the Conflict. In the coming year, the Kennedy Institute will continue to draw on the knowledge, expertise and individual experiences of Thomas Dorg and his colleagues in Oslo.»

  Peter Cassels

  Executive Director for the Edward Kennedy Institute of Conflict Intervention

Viktige hendelser